Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Arkivet dækker Gylling sogn og har til huse på Gylling skole.
 
Arkivet har til formål at indsamle, modtage og opbevare alt historisk materiale,der vil være af værdi
for nutiden og fremtiden, og som kan berette om hvordan der var i Gylling før og nu.

Et vejregister er under stadig udbygning, med beskrivelse og fotos af hver hus og gård.
 
Litteratur om Gylling, bl.a. Gyllingbogen 1 og 2, nye og gamle fotos, avisudklip, scrapbøger,
forskellige personlige beretninger, lydbånd, foreningsprotokoller og jubilæumsskrifter,
skolebilleder og konfirmandbilleder.

Derudover rummer arkivet diverse off. dokumenter som aftægtskontrakter, skøder,
skudsmålsbøger, fæstebreve, købekontrakter, minifotokopier af kirkebøger m.v.
 
Af arkivalier er der væsentlige skriftlige publikationer m.v., men også fotos og film om
nødhjælpsarbejderen Karen Jeppe også kaldet Armeniernes moder.
 
Af film bl.a. den nylig dansk-armensk producerede "ET RÅB SÅ HØJT", der beretter
om hendes liv og virke.
 
Vi har også meget materialer om Gyllingpræsten Otto Møller
.

gyllingarkiv22004008.jpg
Adresse:
Lokalhistorisk Arkiv for Gylling og Omegn
Skolegade 13
Gylling 8300 Odder
Tlf 8654 0900
Bestyrelsen består af:
Mogens Højmark
Formand:
Tlf. 21366391

Frode Madsen
Kasserer
Karla Bøgh
Revisor
Else Lauersen
Jytte Larsen Revisorsupplant
Per D. Larsen
Tove Bøgh
www.gyllingarkiv.dk
E-mail arkivet@gyllingarkiv.dk
Webmaster og web ansvarshavende
J.E. Frylund
gyllingarkiv22001002.jpg pasted1005.png pasted1008.png pasted1009.png pasted1011.png pasted1012.png pasted1013.png